Serveis de Direcció facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres definides en la «Memòria valorada de la rehabilitació de la passarel·la de Sant Llorenç i adaptació de les seves rampes» i la seva d’actualització de preus (ECAO 3141/2023), amb criteris de contractació pública ecològica, dins del marc de la iniciativa «NextGenerationEU». Terrassa (Barcelona).