Serveis de la certificació d’eficiència energètica i simulacions energètiques, en fase de projecte i de l’edifici acabat, per determinar les emissions de CO2 i la demanda d’energia primària associada al consum de l’edifici per calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, de la construcció de l’edifici D dins del Campus Diagonal Besòs situades al límit entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs, Avinguda d’Eduard Maristany.