Serveis de la direcció facultativa de les obres definides al projecte tècnic de rehabilitació energètica i a l’estudi de viabilitat per a la instal·lació d’ascensor de l’edifici situat al carrer Marsala 6 de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, finançat amb el fons del mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea – NEXT GENERATION EU. component 2,(d’ara endevant, PRTR), establert pel Decret Llei 36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’administracio pública I PER A L’EXECUCIÓ DEL PRTR I PEL REGLAMENT (UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S’ESTABLEIX UN INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA RECUPERACIÓ PER LA CRISI DE LA COVID – 19; I Regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 DE FEBRER DE 2021 pel qual s’estableix el mecanisme de recuperació i resiliència