Serveis de redacció de l’estudi de seguretat i salut i coordinació de seguretat i salut (en fase d’execució) de les obres de construcció de 33 habitatges dotacionals i 36 places d’aparcament i de les obres de construcció de l’escola d’educació especial a la Via Trajana, al terme municipal de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).