Serveis de redacció de l’estudi previ del conjunt, projecte bàsic, projecte executiu Fase 1 i direcció d’obra de la reforma, rehabilitació o adequació de l’edifici Artèxtil com a edifici de docència de la UAB. Barcelona.