Serveis de redacció de projecte bàsic i executiu, direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut de les obres de l’equipament multifuncional i municipal «Can Comadran». Moià (Barcelona).