Serveis de redacció de projecte, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i auditoria del projecte d’instal·lació fotovoltaica a l’aparcament del Parc d’Atraccions del Tibidabo. Barcelona.