Serveis de redacció de projecte, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut del projecte executiu d’adequació de l’estació d’autobusos Barcelona Nord.