Serveis de redacció de projecte, direcció facultativa i executiva, control de qualitat i seguretat i salut de l’obra de reforma de la clínica d’odontologia. Barcelona.