Serveis de Redacció de Projecte Executiu, d’Activitats, Direcció d’Obra, Coordinació de Seguretat i Salut i Auditoria de la Millora dels Vestuaris i Sala per Briefing de l’Àrea a l’Aparcament de Rius i Taulet