Serveis de redacció de projecte executiu, direcció d’obra, direcció d’execució, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat de les obres de REFORMA INTERIOR I PORXADA LATERAL DEL MERCAT DEL CLOT DE BARCELONA.