Serveis de redacció de projecte executiu, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, as built i auditoria corresponent als enderrocs del bloc de nínxols al Cementiri de Collserola agrupacions 2, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16 i 17 Fase E1