Serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya.