Serveis de redacció de projectes, serveis de direcció d’obra, direcció d’execució d’obra. coordinació de seguretat i salut de l’obra, informes tècnics, legalitzacions i d’altres serveis tècnics per l’IDIBELL. Barcelona.