Serveis de redacció del pla especial de protecció del patrimoni i de la infraestructura de la Mina de l’Arquebisbe i les modificacions puntuals dels planejaments corresponents. Tarragona.