Serveis de redacció del projecta executiu, la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de la millora paisatgística i adequació de l’ús públic del Parc Nou d’Olot, fases 1 i 2. (Girona).