Serveis de redacció del projecte bàsic, executiu i direcció d’obres de la nova nau de CLS, AIE. Barcelona.