Serveis de redacció del projecte bàsic i executiu, redacció de l’estudi de seguretat i salut, i posterior direcció de les obres, per l’ampliació i reforma de l’edifici de l’Ajuntament de la Canonja