Serveis de redacció del projecte d’adequació interior d’una nau a Can Ricart, al c. Emilia Coranty 5-9, al Districte de Sant Martí, a Barcelona.