Serveis de redacció del projecte d’urbanització de la modificació puntual del Pla General de Lleida a l’àmbit Fondo dels Magraners (SUR-41) (el Segrià).