Serveis de redacció del projecte de deconstrucció de les finques incloses dins del PAU del Pla de Millora Urbana del Sector de planejament de Glòries. Barcelona.