Serveis de redacció del projecte de desenvolupament museogràfic del MACB juntament amb el seu pla de manteniment i servei de direcció executiva del projecte. Banyoles (Girona).