Serveis de Redacció del Projecte d’Urbanització de l’àmbit del Pla de Millora Urbana «PMU-01 Can Sellarès