Serveis de redacció del projecte d’urbanització del carrer Badajoz, entre els carrers de Bolívia i Avinguda Icària. Barcelona.