Serveis de redacció del projecte d’urbanització del carrer Maresme (entre Pere IV i Llull) i dels carrers Bolívia, Marroc, Cristòbal de Moura, Veneçuela, Pallars i Pujades, entre els carrers de Maresme i Rambla Prim. Barcelona.