Serveis de Redacció del projecte d’urbanització del carrer Pere IV, entre els carrers de Zamora i Roc Boronat. Barcelona.