Serveis de redacció del projecte executiu del projecte d’urbanització del sector 1 ‘Parc tecnològic i empresarial d’Igualada i Jorba, dels municipis d’Igualada, Jorba i Òdena (Cataluña).