Serveis de redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de 68 habitatges, les seves places d’aparcament i la urbanització dels espais lliures corresponents a la superfície lliure restant de la parcel·la situada a l’avinguda de Vila de Blanes núm. 173 de Lloret de Mar (Gerona).