Serveis de redacció del projecte i direcció de les obres de rehabilitació de la nau situada al carrer Tànger per ubicar un centre de formació per a la Guàrdia Urbana, al Districte de Sant Martí. Barcelona.