Serveis de redacció del Projecte i Direcció de les Obres per a la restauració i millora energètica de l’envolvent de l’edifici del Castell dels 3 Dragons, al Passeig Picasso 5, al Districte de Ciutat Vella a Barcelona.