Serveis de redacció dels treballs de planejament per a la millora urbanística i ambiental dels barris del Camp de l’Arpa i el Clot. Barcelona.