serveis de redacció d’un projecte bàsic i executiu per a la reforma i canvi d’ús de l’antic edifici de la Creu Roja per convertir-lo en les oficines de la Policia Municipal