Serveis de redacció d’un Projecte de Pla Director per al conjunt de l’Hospital Municipal de Badalona, del Projecte Bàsic i Executiu per a la Reforma del Bloc Quirúrgic i l’ampliació en dos nivells del’edifici annex, i serveis de Direcció de les Obres per a la Reforma del Bloc Quirúrgic (Barcelona).