Serveis de redacció serveis de redacció de l’estudi d’inundabilitat corresponent a l’àmbit del Pla director urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell dels municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat (Barcelona).