Serveis de suport i assistència tècnica pel control i seguiment d’actuacions de les obres realitzades per les companyies de serveis, gestió de les responsabilitats patrimonials i visites d’incidències a la via pública del Districte de l’Eixample. Barcelona.