Serveis d’inspecció tècnica d’habitatges, redacció de projectes i supervisió tècnica d’obres amb mesures de contractació pública (23-030). Barcelona.