Serveis d’una oficina tècnica especialitzada en procediments urbanístics que haurà de prestar assessorament en aquesta matèria tant a la Direcció de serveis jurídics i contractació com als departaments de caràcter tècnic d’aquesta entitat