Serveis d’urbanisme per la redacció de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vallirana i programa de participació ciutadana per al POUM de Vallirana (Barcelona).