Serveis per a la redacció del projecte de reparcel·lació del PA29 carrer Tosses. Castell Platja d’Aro (Girona).