Serveis per a la direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres previstes “ Projecte bàsic i d’execució de refugi de gats de Rubí