Serveis per a la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres previstes al projecte d’ampliació del centre d’educació especial de Ca n’ Oriol