Serveis per a la redacció de la modificació puntual de planejament, modificació del projecte de reparcel·lació i modificació del projecte d’urbanització del sector H els Arquets. Sant Jaume dels Domenys (Tarragona).