Serveis per a la redacció del projecte, direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut, seguiment i liquidació econòmica del projecte d’obra local ordinària «rehabilitació energètica de l’edifici de les Escoles Velles de la Bisbal d’Empordà» del programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics per les entitats locals (PIREP local). (Girona).