SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER AL: “PROJECTE DE ADEQUACIONS DE MILLORA URBANÍSTICA A L’AVINGUDA DE L’ESTATUT”. RUBÍ (BARCELONA).