Serveis per a la redacció del projecte, direcció facultativa i executiva, control de qualitat, seguretat i salut (ESS+CSS) i llicència d’activitats de l’obra civil i de les instal·lacions, per dur a terme l’obra de reforma d’un local per noves consultes externes de Barnaclínic. Barcelona.