Serveis per a l’assistència en la tramitació de modificació puntual de les NNSS i el Programa de Actuació Integrada per a la gestió dels terrenys ubicats al Nord i Oest del àmbit del «Camí de les Piles» mitjançant gestió directa