Serveis per a l’elaboració d’una memòria valorada sobre els requisits tècnics i econòmics necessaris pel disseny i pre-dimensionat del reforç de l’estructura i de les adaptacions necessàries, pels edificis radar de la XRAD. Cataluña.