Serveis per a realitzar estudis, informes i projectes d’intervenció per al manteniment, condicionament, reforma i millora constant dels immobles dels espais naturals, dividit en 5 lots