Serveis per la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu i l’eventual direcció i coordinació de seguretat i salut de la implantació de laboratoris i millora i rehabilitació de l’edifici ICFO-WEST de l’ICFO. Barcelona.