Serveis professionals de coordinació de seguretat i salut dels contractes de serveis: 1) Servei de manteniment i inspecció del clavegueram i execució obres correctiu (Lot 1), i 2) Servei de construcció de claveguerons particulars de connexió a la xarxa de clavegueram municipal (Lot 2). Sant Cugat del Vallès (Barcelona).